Ahli Jawatankuasa Persatuan Kontraktor Tenaga Bumiputera Pulau Pinang

1 Pengerusi: Hj. Abdullah bin Hassan Empire Prospect Sdn Bhd
2 Timbalan Pengerusi: En. Tajul Ariffin bin Md Eusoff APT Assets Sdn Bhd
3 Setiausaha: En. Jefferreddy bin Abu Bakar ABC Elektrik Sdn Bhd
4 Penolong Setiausaha: En. Muhammad Malik bin Mohd Abdul Salhar Viewplex (M) Sdn Bhd
5 Bendahari: En. Mohd Zaini bin Mansoor F.C Technology (M) Sdn Bhd
6 Ahli Jawatankuasa: Hj. Saleh bin Hj. Mohamad SS Elektrik Sdn Bhd
7 Ahli Jawatankuasa: Puan Hamizah binti Shabudin S.E.M Dynamic Engineers Sdn Bhd