AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN RAKAN NIAGA STRATEGIK NEGERI PERLIS (PERNEPs)

 

1 Pengerusi: Tn. Hj. Ahmad Jeffry bin Zain Nadi Ara Mechanical & Electrical Sdn Bhd
2 Timbalan Pengerusi: En. Arfandy bin Abdullah Weecom Management & Services
3 Setiausaha: En. Amizar bin Ahmad Wardah Enterprise
4 Penolong Setiausaha: En. Jefppri bin Dasri B & Z Mechanical & Electrical Sdn bhd
5 Bendahari: Pn. Zuriana binti Jusoh Tenaga Sinar Inai Sdn Bhd
6 AJK Biasa: En. Halim bin Ahmad  Mentari Utara Sdn Bhd
7 AJK Biasa: En. Abd Aziz bin Noh Startegic Electrical & Mechanical Engineering Sdn Bhd
8 AJK Biasa: En. Harmizan bin Abd Halim Pancar Sinar Enterprise
9 Pemeriksa Kira-kira: En. Md. Salleh bin Ahmad Daya Serasi Enterprise
10 Pemeriksa Kira-kira: En. Khairul Munir bin Hadzan Nada Mahir M & E Engineering Sdn Bhd