Untuk menyatupadukan dan menjaga kepentingan ahli-ahli. Selain itu, Persatuan ini juga bertujuan bagi mengeratkan hubungan dan kerjasama dengan persatuan-persatuan dan badan-badan lain yang berdaftar sah dan yang juga mempunyai tujuan serta matlamat yang sama.

Pautan Facebook