Taklimat Skor bagi Zon Utara telah diadakan pada 19 September 2017

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pautan Facebook