En.Lana

Taklimat 1: ' Supply Chain Management System (SCMS)' 

- Encik Lana Zamlee Senin (Pengurus kanan (Unit SCMS)

 

 MG 8636

 MG 8641

Minum pagi

Hj.kamil

Taklimat 2: Pembiayaan kepada RNS TNB oleh pihak Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

-Hj. Kamil Hadi Mahammed Hassan

(SM, Stakeholder Relations, Strategic Planning)

 

penceramahdrppihakkastam

 Taklimat ke-4: Goods & Services Tax

- Penceramah daripada pihak kastam

 MG 8616 MG 8662

 

 

 

Pautan Facebook